Πολιτική Απορρήτου

Αρχική » Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

1. Γενικό πλαίσιο

Ο δικτυακός τόπος του Eminic Store έχει σχεδιαστεί με πλήρη συμμόρφωση στην τοπική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία και ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, ακολουθούμε βέλτιστες πρακτικές για τη συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα: EU General Data Protection Regulation 2018 – GDPR.

Προτεραιότητα του Eminic Store είναι η προστασία του δικαιώματος του πελάτη για την απόρρητη σύνδεση και γι’αυτό παρακάτω επεξηγούνται η πρακτική προστασίας του απορρήτου των δεδομένων καθώς και η έννοια και σημασία των παρακάτω όρων προκειμένου να γίνουν εύκολα κατανοητοί και αντιληπτοί και να μην δημιουργούνται υπόνοιες για πιθανή τυχόν διάρρηξη του απορρήτου της σύνδεσης.

2. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

2.1. Δεδομένα Επισκεψιμότητας & Προβολής Ιστότοπου

Ο ιστότοπος του Eminic Store χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για την εξαγωγή δεδομένων επισκεψιμότητας αυτού του ιστότοπου. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και αναλύονται με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών, την καταγραφή προβλημάτων και τη βελτίωση του τρόπου προβολής και εμπειρίας χρήσης.

Η υπηρεσία Google Analytics καταγράφει μη προσωποποιημένα δεδομένα του επισκέπτη, όπως είναι η γεωγραφική τοποθεσία, η συσκευή, ο browser και το λειτουργικό σύστημα. Επίσης, η υπηρεσία καταγράφει τη διεύθυνση IP του υπολογιστή του επισκέπτη, στην οποία όμως το Eminic Store δεν έχει καμία πρόσβαση, βάσει των όρων χρήσης της υπηρεσίας αυτής. Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies. Περισσότερες πληροφορίες και τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας των cookies από την υπηρεσία analytics μπορείτε να βρείτε εδώ: Google’s developer guides. Απενεργοποιώντας τα cookies στον υπολογιστή ή χρησιμοποιώντας την ιδιωτική λειτουργία του browser (private mode), καταργείται η δυνατότητα δημιουργίας cookies άρα καθίσταται αδύνατη η οποιαδήποτε καταγραφή της επίσκεψης και χρήσης του ιστότοπου.

2.2. Φόρμα επικοινωνίας

Η χρήση της φόρμας επικοινωνίας από την πλευρά του χρήστη δεν δημιουργεί καμία εγγραφή των στοιχείων του σε ιδιόκτητο ή τρίτο σύστημα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία του χρήστη (ονοματεπώνυμο και e-mail διεύθυνση) μεταφέρονται μέσω απλού e-mail στο τμήμα Marketing του Eminic Store ώστε να αποσταλεί η απάντηση στο αίτημα του επισκέπτη.

2.3. Δωρεάν Υπηρεσία Ενημέρωσης – Newsletter

Η δωρεάν υπηρεσία ενημέρωσης του Eminic Store χρησιμοποιεί την συγκατάθεσή σας για τη λειτουργία της. Εφόσον έχει ληφθεί η ρητή συγκατάθεση του χρήστη για τη χρήση των στοιχείων του από την υπηρεσία, αυτά μεταφέρονται στην πλατφόρμα μας για χρήση σε σχετικές λίστες ενημέρωσης. Τα στοιχεία αυτά (όνομα, επώνυμο, φύλο, διεύθυνση email)  αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του ιστότοπου.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας μας χρησιμοποιούνται από το τμήμα του Eminic Store για την αποστολή ενημερωτικών emails (newsletters) σχετικά με προσφορές προϊόντων, διαγωνισμούς και εταιρικά νέα.

Τα στοιχεία διατηρούνται στην πλατφόρμα μαςγια όσο διάστημα αυτή χρησιμοποιείται από το Eminic Store, εκτός κι αν ζητηθεί από το χρήστη η διαγραφή των στοιχείων του. Η διαγραφή χρήστη από την δωρεάν υπηρεσία ενημέρωσης μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου διαγραφής από τη λίστα παραληπτών της υπηρεσίας, ή μέσω επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων του Eminic Store.

2.4. Αυτόματα Καταγεγραμμένες Πληροφορίες

Οι web servers του Eminic Store καταγράφουν αυτόματα κάποιες πληροφορίες για να μας βοηθάει να διαγνώσουμε έγκαιρα προβλήματα, να διαχειριζόμαστε την ιστοσελίδα του καταστήματος και να συλλέγονται από το Eminic Store ευρύτερες δημογραφικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες (δεν είναι προσωπικά προσδιορίσιμες) και περιέχουν τα domain names και/ή τις I.P. διευθύνσεις των browsers που επισκέπτονται το site μας, την ημέρα και ώρα που έγινε η επίσκεψη και άλλες (πάντοτε) μη εξατομικευμένες προσδιορίσιμες πληροφορίες.

2.5. Cookies

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του πελάτη από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Το Eminic Store χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο πελάτης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει.

2.6. Προσωπικές Πληροφορίες

Λόγω της ιδιαιτερότητας του E-shop Eminic Store (ηλεκτρονικό κατάστημα), απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση και στο πρόσωπο κάθε χρήστη/πελάτη. Οι πληροφορίες αυτές δεν καθίστανται γνωστές σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιούνται για οιονδήποτε άλλο σκοπό. Ειδικότερα μεταξύ του Eminic Store και του πελάτη συμφωνούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:

Tο Eminic Store δηλώνει και ο πελάτης αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Eminic Store και αφορούν τον πελάτη θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του αιτήματός του δηλαδή την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης καθώς και η ενημέρωσή του γύρω από τις μελλοντικές προσφορές και διαφημιστικές ενέργειες του Eminic Store. Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι αποκλειστικά το Eminic Store στα πλαίσια της συναλλαγής καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι υποχρεωμένο ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, το Eminic Store, βάσει συγκατάθεσης του πελάτη, νόμου ή δικαστικής απόφασης.

Tο Eminic Store δηλώνει ότι κατά το διάστημα τήρησης των εν λόγω στοιχείων / προσωπικών δεδομένων θα χρησιμοποιεί αυτά σύννομα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τήρησης της εμπιστευτικότητας αυτών. Το Eminic Store θα διαγράφει τα στοιχεία αυτά από το αρχείο του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο πελάτης απευθυνόμενος εγγράφως προς το Eminic Store έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από αυτό, δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης αυτών καθώς και δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν οποτεδήποτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.(άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997).

Tο Eminic Store λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη/πελάτη και των μεταδιδόμενων πληροφοριών και δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εντούτοις το Eminic Store δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τη σχετική οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.

Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των πελατών ή μεταξύ πελατών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω του Eminic Store, το τελευταίο δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του πελάτη επιτρέπεται μόνο εφόσον και στο μέτρο που το Eminic Store καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Επεξεργασία δεδομένων από τρίτους

To Eminic Store χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων πάροχων  για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της. Οι πάροχοι αυτοί έχουν επιλεχθεί με κριτήριο τη συμμόρφωσή τους στις υπάρχουσες νομοθεσίες περί εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική εμπιστευτικότητας που ακολουθείται εκ μέρους των τρίτων παρόχων στα παρακάτω links:

4. Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή

Το Eminic Store δεσμεύεται ότι θα αναφέρει στις αρμόδιες εποπτικές αρχές οποιαδήποτε παραβίαση – διαρροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκύψει σε αυτόν τον ιστότοπο ή στις τρίτες υπηρεσίες όπου γίνεται επεξεργασία τους, το αργότερο μέσα σε 72 ώρες από την διαπίστωση της παραβίασης, εφόσον επιβεβαιωθεί η διαρροή δεδομένων με αναγνωρίσιμο τρόπο.

5. Δικαίωμα ενημέρωσης, επεξεργασίας και διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οποιοσδήποτε χρήστης για τον οποίον το Eminic Store έχει αποθηκευμένα στοιχεία στις βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιεί, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει:

  • την ενημέρωσή του για το ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται και σε ποιες τοποθεσίες βρίσκονται,
  • το σκοπό χρήσης τους,
  • την επεξεργασία και διόρθωσή τους, ή την ολοσχερή διαγραφή τους.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να προχωρήσει σε κάποια από τις παραπάνω ενέργειες, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Eminic Store, στα στοιχεία που αναγράφονται στην παράγραφο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων».

6. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την εξυπηρέτηση σχετικών αιτήσεων επί αυτών, ο χρήστης παρακαλείται να επικοινωνήσει μέσω e-mail, τηλεφώνου ή fax στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Νικολάου Μιχάλης
e-mail: info@eminicstore.com

Shopping cart

Sign in

No account yet?

Facebook Twitter Instagram YouTube Pinterest
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.
Start typing to see products you are looking for.